Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocyw rodzinie

Adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Wł. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385 112

 

Przewodniczący ZI - Robert Nowak tel. 61 4380 335

członkowie ZI:

Krzysztof Krawiec,

Lidia Kwiatkowska,

Beata Peikert,

Aleksandra Sommerfeld-Walory,

Sylwia Stefańska-Kurzawa,

Ilona Swędrowska,

Joanna Szambelan,

Teresa Wojnarowska