Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie na podstawie art 4 ptk 8 ustawy z dnia 29.012004 Prawa Zamówień Publicznych zaprasza do składania ofert na usługę transportową; cyklicznych dowozów uczestników Programu POKL "Bądzmy aktywni" z gminy Kołaczkowo do Wrześni.

Załączniki: