kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Krzysztof Juszczak

iod@comp-net.pl