Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Nekli

przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nekli

oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołaczkowie

organizuje

w ramach realizowanego projektu pt. „Świat malowany uśmiechem dziecka”

konkurs plastyczny „Mój Dom, Moja Rodzina”

Konkurs kierowany dla dzieci szkół podstawowych klas IV – VI.

Jego celem jest prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin,
rodzicielstwa oraz macierzyństwa.


Załączniki: