Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie poszukuje kandydatów do sprawowania funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Kołaczkowie tel. 61 4385112.


Załączniki: