POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w okresie od września 2017 r., dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i nie przekraczających dochodu :

na osobę w rodzinie 1.028 zł.,

na osobę samotnie gospodarującą 1.268 zł

Informacja GOPS pok. nr 14, 16, 18

tel. 61 4385112

Dystrybucja żywności odbywa się w magazynie Szamarzewo 47.