OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

    JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ - MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC /prawną, psychologiczną, pokrywanie kosztów rehabilitacji itp./   ZWRÓĆ SIĘ DO PODMIOTU, KTÓRYCH LISTA ADRESÓW Z DANYMI KONTAKTOWYMI ORAZ WYKAZAMI DYŻURÓW SPECJALISTÓW, DOSTĘPNA JEST NA STRONACH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI: www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem  oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl.