Informacja - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń można pobierać i składać w GOPS:

- świadczenie wychowawcze (500+) od miesiąca sierpnia do października,

- fundusz alimentacyjny od miesiąca sierpnia do października,

- świadczenia rodzinne od miesiąca września do listopada.

Decyzje, wydane na podstawie wniosków złożonych w w/w terminach, będą przyznawały świadczenia od początku okresów zasiłkowych obowiązujących dla poszczególnych świadczeń.

Druki wniosków będą dostępne w GOPS w miesiącu sierpniu.