Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl.Wł. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

 

tel. 61 4385112

fax 61 4385600

adres e-mail:  gops@kolaczkowo.pl