Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

22.12.2015

  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived –...


czytaj dalej...

Szlachetna Paczka

14.12.2015

  Już po raz trzeci wolontariusze z Gminy Kołaczkowo włączyli się do ogólnopolskiego projektu  Szlachetna  Paczka.  Dzięki niej wzmacniamy naszą wiarę w potencjał i piękno rodziny. Paczka jest szansą na zmianę, nadzieją na lepsze jutro. Wolontariusze dostrzegli bohaterską postawę  rodzin, które dzielnie zmagają się z  różnymi przeciwnościami. W tym roku 10 wolontariuszy do projektu włączyło  12 rodzin.

             W ten magiczny weekend, tj. 12-13 grudnia, dostarczyliśmy piękne kolorowe paczki o ogólnej wartości ok 26 tys zł.  Magazyn usytuowaliśmy, tak jak  w ubiegłym roku, w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.  Za wielki sukces uważamy zaangażowanie się w akcję trzech szkół z terenu naszej Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim oraz Gimnazjum  w Kołaczkowie. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, którzy wspierali nas w naszym działaniu. Szczególne podziękowanie dla Pana Jakuba Janasika, który rozwoził z wolontariuszami paczki, dla Pana Jakuba Fludry, który przygotował dla nas kanapki, dla Pana Ireneusza Kwitowskiego, który podarował nam bony na paliwo oraz wszystkim osobom wspierającym.

               Szlachetna Paczka to wspaniała akcja niosąca mądrą pomoc. Dostarcza ona wszystkim wielu radości, uczy pokory i rozwija.

Dziękujemy i życzymy WESOŁYCH ŚAWIĄT

Drużyna Super W

 


czytaj dalej...

Dziękujemy

14.12.2015

Dziękujemy Wielkopolskiemu Związkowi Pszczelarzy Koło w Kołaczkowie za przekazanie naturalnego miodu pszczelego, którym obdarujemy potrzebujących.


czytaj dalej...

SZLACHETNA PACZKA

04.12.2015

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie bierze czynny udział w akcji Stowarzyszenia WIOSNA - Szlachetna Paczka. W dniach 12-13 grudnia 2015 r. do magazynu, który będzie w Pałacu...


czytaj dalej...

SZLACHETNA PACZKA

21.10.2014

      Wolontariusze szlachetnej paczki serdecznie dziękują darczyńcom i wszystkim dobrodziejom za okazane wsparcie i życzliwość. Dzięki ludziom wielkiego serca 14 rodzin z gminy Kołaczkowo i Pyzdry otrzymało Szlachetną Paczkę . Łączna kwota, na którą szacunkowo wyceniono wszystkie prezenty rozwiezione do rodzin to prawie 30 tys. zł. Wspaniały klimat Pałacu Reymontowskiego i wsparcie Pana Jakuba Fludry, Pani Agnieszki Stachury, Pana Ireneusza Kwitowskiego, Pana Jacka Wołowskiego i innych, którzy dołożyli swoją cegiełkę wspierając nas spowodowały, iż weekend 13-14 grudnia był pięknym i magicznym dniem niesienia nadziei w drugiego człowieka. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Dziękujemy.


czytaj dalej...

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

13.10.2014

    JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ - MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC /prawną, psychologiczną, pokrywanie kosztów rehabilitacji itp./   ZWRÓĆ SIĘ DO PODMIOTU, KTÓRYCH LISTA ADRESÓW Z DANYMI KONTAKTOWYMI...

czytaj dalej...

DODATEK ENERGETYCZNY

17.12.2013

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek...


czytaj dalej...