OGŁOSZENIE

17.11.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie poszukuje osoby do świadczenia pracy - opiekunki środowiskowej. Minimalne warunki do spełnienia: wykształcenie zawodowe, predyspozycje do opieki nad osobami starszymi,chorymi, niepełnosprawnymi. informacja GOPS w Kołaczkowie pok. nr...

czytaj dalej...

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

22.01.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i nie przekraczających dochodu : na osobę w rodzinie 771 zł., na osobę samotnie gospodarującą 951 zł Informacja...


czytaj dalej...