Rządowy program "Dobry start"

06.06.2018

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji rządowego programu "Dobry start" czyli 300 zł wyprawki szkonej dla dziecka znajdują się w zakładce : Świadczenie dobry strt.

czytaj dalej...

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych

13.04.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie poszukuje kandydatów do sprawowania funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zakres podstawowych zadań: sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w...


czytaj dalej...

POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

24.07.2017

  Realizatorem Programu na terenie Gminy Kołaczkowo był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu...


czytaj dalej...

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

22.01.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i nie przekraczających dochodu : na osobę w rodzinie 1.028 zł., na osobę samotnie gospodarującą 1.268...


czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

22.12.2015

  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived –...


czytaj dalej...

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

13.10.2014

    JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ - MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC /prawną, psychologiczną, pokrywanie kosztów rehabilitacji itp./   ZWRÓĆ SIĘ DO PODMIOTU, KTÓRYCH LISTA ADRESÓW Z DANYMI KONTAKTOWYMI...

czytaj dalej...

DODATEK ENERGETYCZNY

17.12.2013

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek...


czytaj dalej...