OGŁOSZENIE

17.11.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie poszukuje osoby do świadczenia pracy - opiekunki środowiskowej. Minimalne warunki do spełnienia: wykształcenie zawodowe, predyspozycje do opieki nad osobami starszymi,chorymi, niepełnosprawnymi. informacja GOPS w Kołaczkowie pok. nr...

czytaj dalej...

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

22.01.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i nie przekraczających dochodu : na osobę w rodzinie 771 zł., na osobę samotnie gospodarującą 951 zł Informacja...


czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

22.12.2015

  Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived –...


czytaj dalej...

Szlachetna Paczka

14.12.2015

  Już po raz trzeci wolontariusze z Gminy Kołaczkowo włączyli się do ogólnopolskiego projektu  Szlachetna  Paczka.  Dzięki niej wzmacniamy naszą wiarę w potencjał i piękno rodziny. Paczka jest szansą na zmianę, nadzieją na lepsze jutro. Wolontariusze dostrzegli bohaterską postawę  rodzin, które dzielnie zmagają się z  różnymi przeciwnościami. W tym roku 10 wolontariuszy do projektu włączyło  12 rodzin.

             W ten magiczny weekend, tj. 12-13 grudnia, dostarczyliśmy piękne kolorowe paczki o ogólnej wartości ok 26 tys zł.  Magazyn usytuowaliśmy, tak jak  w ubiegłym roku, w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.  Za wielki sukces uważamy zaangażowanie się w akcję trzech szkół z terenu naszej Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim oraz Gimnazjum  w Kołaczkowie. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, którzy wspierali nas w naszym działaniu. Szczególne podziękowanie dla Pana Jakuba Janasika, który rozwoził z wolontariuszami paczki, dla Pana Jakuba Fludry, który przygotował dla nas kanapki, dla Pana Ireneusza Kwitowskiego, który podarował nam bony na paliwo oraz wszystkim osobom wspierającym.

               Szlachetna Paczka to wspaniała akcja niosąca mądrą pomoc. Dostarcza ona wszystkim wielu radości, uczy pokory i rozwija.

Dziękujemy i życzymy WESOŁYCH ŚAWIĄT

Drużyna Super W

 


czytaj dalej...

Dziękujemy

14.12.2015

Dziękujemy Wielkopolskiemu Związkowi Pszczelarzy Koło w Kołaczkowie za przekazanie naturalnego miodu pszczelego, którym obdarujemy potrzebujących.


czytaj dalej...