Zaproszenie na warsztaty kulinarne

02.03.2017

W imieniu OPL działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie Uprzejmie informuje, że w dn 16 marca 2016 roku w godzinach 10 i 12.30 organizowane będą  warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi Warsztaty przeznaczone dla osób korzystających z pomocy POPŻ, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2016.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie z OPR prosimy pracowników socjalnych  
o informowanie i zachęcanie do wzięcia udziału w warsztatach osób skierowanych do naszej organizacji POPŻ 2016 Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.


czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

17.11.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie poszukuje osoby do świadczenia pracy - opiekunki środowiskowej. Minimalne warunki do spełnienia: wykształcenie zawodowe, predyspozycje do opieki nad osobami starszymi,chorymi, niepełnosprawnymi. informacja GOPS w Kołaczkowie pok. nr...

czytaj dalej...

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

22.01.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób  znajdujących się w trudnej sytuacji i nie przekraczających dochodu : na osobę w rodzinie 771 zł., na osobę samotnie gospodarującą 951 zł Informacja...


czytaj dalej...